1.7 ve 1.8 Komut Listesi., Komutlar/Komutlar Listesi | Minecraft Ana Kaya Wiki | Fandom

Komutlar/komutlar listesi

Tilename adlı blokla tanımlanan ve tanımlanan tüm küpü doldurur (isteğe bağlı olarak bir döşeme değeri belirtir). OldBlockhandling, bölgedeki mevcut blokların nasıl işleneceğini tanımlar.

1.7 ve 1.8 Komut Listesi.

Bu, Minecraft’taki komutların bir kopya ve yapıştırma listesidir.

Not- Buna yer işareti koyardım. Bir harita oluştururken çok yararlıdır. İnşa ederken bu sayfayı açık tutun. Komutları kopyala ve haritanıza yapıştırın. Rica ederim!

Not – Minecraft’a yapıştırmak için CTRL + V’yi komutları yazdığınız kutuda tutmalısınız.

Not -Komutlar tırnak işaretlerinde .
örnek = “komut”

Not- Komut bloğuna ne yazdığınız böyle görünüyor .
örnek = ” /whatouwant” deyin “.

Not – Yaratıcı modda olmalı ve bir komut bloğunu ortaya çıkarmak için hile yapmalı.

Bir komut bloğu alın.

1’de bir komut bloğu alın.7 = ” /Oyun Adı Verin 137 1″

1’de bir komut bloğu alın.8 = ” /@p command_block”

Not – Bir komut bloğunu örs içine yerleştirerek adlandırabilirsiniz.

Minecraft 1.7 Komut.

Düz Düz.

Huzurlu = “Zorluk 0”
Easy = “Zorluk 1”
Normal = “Zorluk 2”
Hard = “Zorluk 3”

Hedef en yakın oyuncuya hayatta kalma = “Gamemode 0 @P”
Hedef rastgele oynatıcı için hayatta kalma = “gamemode 0 @r”
Tüm oyuncuyu hedeflemek için hayatta kalma = “gamemode 0 @a”

En yakın oyuncuyu hedeflemek için yaratıcı = “Gamemode 1 @P”
Rastgele Player’ı hedeflemek için yaratıcı = “Gamemode 1 @r”
Tüm oyuncuyu hedeflemek için yaratıcı = “gamemode 1 @a”

Hedef en yakın oyuncuya macera = “Gamemode 2 @P”
Hedef rastgele oynatıcı için macera = “gamemode 2 @r”
Tüm oyuncuyu hedeflemek için macera = “gamemode 2 @a”

Varsayılan Gamemode Survival = “DefaultGamemode Survival”
Varsayılan Gamemode Creative = “DefaultGamemode Creative”
Varsayılan Gamemode Adventure = “DefaultGamemode Adventure”

Komut bloğu çıkışı.

Komut bloğu çıkışını göster = “gamerule commandblockoutput true”
Nide komut bloğu çıkışı = “gamerule commandblockoutput false”

Yağmurdan Başla veya Durdur – “Togledown Fall”

Set Time = ” /Zaman Ayar TimeInconds

Gün ışığı döngüsünü kapatın = “Gamerule DodayLightcycle False”
Gün ışığı döngüsünü aç = “Gamerule DodayLightcycle True”

Clear Weather = “Weather Net TimeIncards”
Yağmur havası = “Hava Yağmur Zamanı”
Thunder Weather = “Weather Thunder Timeineconds”

Fire Fread’i aç = “Gamerule Dofiretick True”
Yangın Sözleşmesi’ni kapat = “Gamerule Dofiretick False”

Mob Drops’u aç = “Gamerule Domobloot True”
Çetesi Damlaları Kapatın = “Gamerule Dofiretick Yanlış”

Mafya yumurtlama = “gamerule domobspawning true”
Mob yumurtlama = “gamerule domobspawning false”

Mob kederini aç = “Gamerule mobgriefing true”
Çeteyi kapatın Gribing = “Gamerule mobgriefing false”

Envanteri şu şekilde tutun = “Gamerule KeepInventory True”
Envanteri kapalı tutun = “gamerule keepinventory false”

Doğal rejenerasyon = “Gamerule NaturalRegeneration False”

Tile Drops’u aç = “Gamerule Dotiledrops True”
Fayans damlalarını kapatın = “gamerule dotiledrops false”

SPAWN NOKTASI HEDEF EN GEÇİCİ PLAYER = “SPAWNPOINT @P X Y Z”
SPAWN noktasını hedef rastgele oynatıcı olarak ayarlayın = “Spawnpoint @R x Y Z”
SPAWN NOKTASI Tüm Player = “Spawnpoint @A x Y Z”

Set World Spawn Point = “Setworldspawn x y z”

Set Block = ” /setBlock ~ ~ ~ Blockid”

Işınlamak.

Hedef en yakın oyuncuya ışınlanın = “TP @P x Y Z”
Hedef rastgele oynatıcı için ışınlanma = “tp @r x y z”
Tüm oynatıcıyı hedeflemek için ışınlanma = “tp @a x y z”

En yakın oyuncuyu hedeflemek için xp verin = “xp miktarı @p”
Rastgele Player = “XP Miktar @R” hedefine XP verin
Tüm oynatıcıyı hedeflemek için XP verin = “XP Miktar @a”

En yakın oyuncuyu hedeflemek için ses çalın = ” /playsound soundid @p”
Rastgele Player’ı hedeflemek için Sound Play = ” /Playsound Soundid @R”
Tüm oyuncuyu hedeflemek için ses çalın = ” /playsound soundid @a”

Minecraft Ses Kimliği Listesi.

En yakın oyuncuyu hedeflemek için öğe verin = ” /@p @pead miktarı ver”
Rastgele Player’ı hedeflemek için öğe verin = ” /@r itemId Miktar”
Tüm oynatıcıyı hedeflemek için öğe verin = ” /@a itemID miktarı verin”

En yakın oyuncuyu hedeflemek için belirli öğeyi temizleyin = “clear @p imet_”
Rastgele Player’ı hedeflemek için belirli öğeyi temizleyin = “Clear @R Item_”
Tüm oynatıcıyı hedeflemek için belirli öğeyi temizleyin = “clear @a item_”

Envanter.

En yakın oyuncuyu hedeflemek için net envanter = “clear @p”
Hedef rastgele oynatıcı için net envanter = “Clear @R”
Tüm oyuncuyu hedeflemek için envanter net bir envanter = “Clear @a”

373 Su Şişesi
373: 16 garip iksir
373: 32 kalın iksir
373: 64 Sıradan İksir
373: 8193 Rejenerasyon İksir (0:45)
373: 8194 Swiftness İkseri (3:00)
373: 8195 Yangın Direnci İksiri (3:00)

373: 8197 Şifa İksiri
373: 8200 Zayıflık İktidarı (1:30)
373: 8201 Güç İksiri (3:00)
373: 8202 Slowness İksiri (1:30)
373: 8204 İksirlere zarar
373: 8225 Rejenerasyon İksiri II (0:22)
373: 8226 Swiftness Potion II (1:30)
373: 8228 Zehir İksiri II (0:22)
373: 8229 Şifa İksiri II
373: 8233 Güç İksiri II (1:30)
373: 8236 İksir Hareketsiz
373: 8257 Rejenerasyon İksiri (2:00)
373: 8258 Swiftness İkseri (8:00)
373: 8259 Yangın Direnci İksiri (8:00)
373: 8260 Zehir İksiri (2:00)
373: 8264 Zayıflık İktidarı (4:00)
373: 8265 Güç İksiri (8:00)
373: 8266 Slowness İksiri (4:00)
373: 16378 Yangın Direnci Sıçrama (2:15)
373: 16385 Rejenerasyon Sıçması (0:33)
373: 16386 Swiftness Splash (2:15)
373: 16388 Zehir Sıçrama (0:33)
373: 16389 Şifa Sıçması
373: 16392 Zayıflık Sıçrama (1:07)
373: 16393 Güç sıçraması (2:15)
373: 16394 Slowness Splash (1:07)
373: 16396 Sıçrama
373: 16418 Swiftness Splash II (1:07)
373: 16420 Zehirli Sıçrama II (0:16)
373: 16421 Şifa Sıçraması II
373: 16425 Güç Sıçraması II (1:07)
373: 16428 Hasar Sıçrama II
373: 16449 Rejenerasyon Sıçması (1:30)
373: 16450 Swiftness Splash (6:00)
373: 16451 Yangın Direnci Sıçrama (6:00)
373: 16452 Zehirli Sıçrama (1:30)
373: 16456 Zayıflık Sıçrama (3:00)
373: 16457 Güç Sıçraması (6:00)
373: 16458 Slowness Splash (3:00)
373: 16471 Rejenerasyon Splash II (0:16)

En yakın oyuncuyu hedeflemek için efekti ayarlayın = ” /Effect @p EffectId Howlong Howstrong”
Rastgele oynatıcı için efekti ayarlayın = ” /Effect @r effid howlong howstrong”
Tüm oynatıcıyı hedeflemek için efekti ayarlayın = ” /Effect @A effect howlong howstrong”

En yakın oyuncuyu hedeflemek için net efekt = ” /Effect @p Clear”
Hedef rastgele oynatıcı için net efekt = ” /Effect @r Clear”
Tüm oynatıcıyı hedeflemek için net efekt = ” /Effect @a Clear”

Yumurtlayan balık.

Yumurtlama komutu: ” /setblock ~ ~ 1 ~ Minecraft: mob_spawner 0 Değiştir”

Çağırmak.

Mobs = ” /mobname ~ ~ 1 ~ çağırma

Düşen varlıkları çağırın = ” /Dedings ve ~ ~ 1 ~”

Minecraft Çeteleri ve Varlıklar Kimlik Listesi:

En yakın oyuncuyu hedeflemek için büyülü = ” /büyüleyici @p Enchantid Howstronglevel”
Rastgele oyuncuyu hedeflemek için büyülü = ” /Enchant @R Enchantid HowstrongLevel”
Tüm oyuncuyu hedeflemek için büyülü = ” /büyüleyici @a Enchantid Howstronglevel”

Minecraft Enchant Kimlik Listesi:

Oyunculara bir mesaj söyle = ” /Mesaj söyle”

En yakın oyuncuyu hedeflemek için bir mesaj söyleyin = ” /@p mesajı”
Hedef rastgele oynatıcı için bir mesaj söyleyin = ” /@r mesajı”
Tüm oynatıcıyı hedeflemek için bir mesaj söyleyin = ” /@a mesajı”

RAW komutlarını söyle.

En yakın oyuncuyu hedeflemek için basit metin = “Tellraw @P”
Hedef rastgele oynatıcı için basit metin = “Tellraw @r”
Tüm oyuncuyu hedeflemek için basit metin = “Tellraw @a”

Hedef en yakın oyuncuya renkli metin = “Tellraw @P”
Hedef rastgele oynatıcı için renkli metin = “Tellraw @r”
Tüm oynatıcıyı hedeflemek için renkli metin = “Tellraw @a”

Çift renkli metin.

Tıklanabilir bağlantıyla RAW komutunu söyle

Minecraft 1.8 komut.
Bir komut bloğu alın = ” /@p command_block”
Minecraft Kimlik Listesi: “http: // minecraft-ids.GrahamedGecombe.com/ ”

Oyun modları.

Hayatta Kalma Modu = /Gamemode 0 ”
Creative Mode = ” /Gamemode 1″
Macera modu = ” /gamemode 2″
Seyirci modu = ” /gamemode 3″

1.8 komut.

Bir bariyer alın = ” /@P minecraft: bariyer”

Öğe = ” /@p minecraft: itemIdName” verin “

Set Block = ” /setBlock ~ ~ ~ Minecraft: blockname”

Bu kafalar içindir = ” /@p skull 1 3″

Not-öldürmeler örnek olarak kullanıldı.

Oyunda izleyebileceğiniz şeylerin listesi. = ” /skorbord hedefleri listesi”

Hedefi Oluştur = ” /Skorbord Hedefleri Totalillcount İstatistikleri Öldürme Ekle”

Sid çubuğundaki hedefi görüntüleyin = ” /skorbord hedefleri setdisplay kenar çubuğu öldürür”

Player = ” /skorbord oynatıcıya bir scorce ekleyin Playername öldürme 1″

Hedef en yakın oyuncuya puan ekleyin = ” /Skorbord Oyuncuları @P Kills 1 ekle”
Hedef rastgele oynatıcı için puan ekleyin = ” /skorbord oynatıcılar @R Kills 1 ekle”

Skor tahtasını kaldır = ” /skorbord hedefleri Öldürmeleri Kaldır”

Player = ” /skorbord oynatıcıya scorce ekle playername ekle 1 öldürme 1″

En yakın oyuncu için puanı kaldır = ” /skorbord oynatıcılar @p Kills 1’i Kaldır”
Hedef rastgele oynatıcı için puanı kaldır = ” /skorbord oynatıcılar @r Kills 1″
Tüm oyuncuyu hedeflemek için puanı kaldır = ” /skorbord oynatıcılar @a ekle 1″

Hedefi oluştur = “/skorbord hedefleri nameofscore kukla nameofsidebar”

Amaçları kenar çubuğunda görüntüleyin = ” /skorbord hedefleri

Player = ” /Skorbord Oyuncularına bir scorce ekleyin NameOfscore 1″ playername ekleyin “

Hedef en yakın oyuncuya puan ekleyin = ” /Skorbord Oyuncuları @P NameOfscore 1″ ekleyin ”
Hedef rastgele oynatıcı için puan ekleyin = ” /skorbord oynatıcılar @r nameofscore 1″ ekle ”
Tüm oyuncuyu hedeflemek için puan ekleyin = ” /skorbord oynatıcılar @a nameofscore 1″ ekle

En yakın oyuncu için puanı kaldır = ” /skorbord oynatıcılar @p nameofscore 1″

Hedef rastgele oynatıcı için puanı kaldır = ” /skorbord oynatıcılar @r nameofscore 1″

Tüm oyuncuyu hedeflemek için puanı kaldır = ” /skorbord oynatıcılar @a nameofscore 1″ ekle

Skor kartını kaldır = ” /skorbord hedefleri NameOfsidebar’ı Kaldır”

Redstone’u skorla açın = ” /skorbord oynatıcılar test playertype nameofscore miktarı”

Mafya yumurtlama komutları.

Zombie Spawner = ” /setBlock ~ ~ -1 ~ Minecraft: Mob_spawner 0 Değiştir”

İnek Yaygınlığı = ” /SetBlock ~ ~ -1 ~ Minecraft: Mob_spawner 0 Değiştir”

Örümcek Yumurtçu = ” /SetBlock ~ ~ -1 ~ Minecraft: Mob_spawner 0 Değiştir”

Magma Cube Spawner = ” /SetBlock ~ ~ -1 ~ Minecraft: Mob_spawner 0 Değiştir”

İskelet yumurtçu = ” /setblock ~ ~ -1 ~ Minecraft: mob_spawner 0 Değiştir”

Zombie Pigman Spawner = ” /setBlock ~ ~ -1 ~ Minecraft: Mob_spawner 0 Değiştir”

Tavuk Yaygınlığı = ” /SetBlock ~ ~ -1 ~ Minecraft: Mob_spawner 0 Değiştir”

Koyun Yaygınlığı = ” /SetBlock ~ ~ -1 ~ Minecraft: Mob_spawner 0 Değiştir”

Enderman Spawner = ” /SetBlock ~ ~ -1 ~ Minecraft: Mob_spawner 0 Değiştir”

Creeper SPAWNER = ” /SetBlock ~ ~ -1 ~ Minecraft: Mob_spawner 0 Değiştir”

Wolf Spawner = ” /SetBlock ~ ~ -1 ~ Minecraft: Mob_spawner 0 Değiştir”

Sunucu Yardım Komutları.

Bir oyuncuyu tekmeleyin = “Playername Kick”

Yasak Bir Oyuncu = “Yasak Oynat Adı”

UN Ban Player = “Pardon Playername”

Ban ip = “ban-ip ipaddress”

Ungan ip = “Pardon-ip ip adresi”

Op a player = “op playername”

Un op a player = “Deop Playername”

Player to Player = “TP Player1name Player2name”

Player öğeleri verin = “Playername ITEMID Miktarı verin”

Bir oyuncuya bir mesaj söyle = “Playername mesajını söyle”

Durdur sunucu = “Durdur”

Tüm sunucuyu kaydet = “Tüm kaydetme”

Kapalı Kaydet = “Kaydet”

AND AND SAYFE = “Save-on”

Player Online “Listesi” listesinin listesini gösteriyor

Tüm oyunculara “Mesaj söyle”

Herhangi bir komut biliyor musun? Bir yorum bırak ve ekleyeceğim. Teşekkürler.

Yazımda herhangi bir hata varsa bana söyle bana ve düzelteceğim.

Bana sorular sorma. Komut bloklarında yeniyim ve o kadar bilmiyorum.

Listeden biri olmayan daha fazla komut biliyorsanız, bir yorum bırakın ve listeye ekle.

P.B buna yer işareti koyardım. Bir harita oluştururken çok yararlıdır. İnşa ederken bu sayfayı açık tutun. Komutları kopyala ve haritanıza yapıştırın. Rica ederim!

Sıkılmış? YouTube videolarımdan bazılarını izleyin. Gelecekteki kreasyonlarımı görmek için subcry .

www.Youtube.com/aeeplus3

Ben bazen canlı akımlar. Ne zaman yaşadığımı bilmek için takip et.

Güncellemeler için beni Twitter’da takip edin

Komutlar/komutlar listesi

Aşağıda verilen tüm komutların ayrıntılı bir listesi Minecraft.

İçerik

 • 1 komut listesi
  • 1.1 yetenek
  • 1.2 Her Zaman
  • 1.3 Temiz
  • 1.4 Klon
  • 1.5 Connect
  • 1.6 Deop
  • 1.7 Zorluk
  • 1.8 Etki
  • 1.9 Büyü
  • 1.10 Yürüt
  • 1.11 Doldur
  • 1.12 işlev
  • 1.13 Gamemode
  • 1.14 Gamerule
  • 1.15 Ver
  • 1.16 Yardım
  • 1.17 Döner olumsuz dünya
  • 1.18 Öldür
  • 1.19 Liste
  • 1.20 Bulun
  • 1.21 ben
  • 1.22 Mikser
  • 1.23 mobil
  • 1.24 OP
  • 1.25 parçacık
  • 1.26 Playsound
  • 1.27 Yeniden Yükle
  • 1.28 Değiştir
  • 1.29 Söyle
  • 1.30 Skorbord
  • 1.31 SetMaxplayer
  • 1.32 setblock
  • 1.33 Setworldspawn
  • 1.34 YPRAWPOINT
  • 1.35 Serpme Oyuncuları
  • 1.36 durak
  • 1.37 Çağırma
  • 1.38 Etiket
  • 1.39 Tell
  • 1.40 Tellraw
  • 1.41 Test
  • 1.42 TestforBlock
  • 1.43 Testforblocks
  • 1.44 Tickingarea
  • 1.45 Zaman
  • 1.46 Başlık
  • 1.47 Titleraw
  • 1.48 Toggledownfall
  • 1.49 TP
  • 1.50 Video akışı
  • 1.51 VideoStreamaction
  • 1.52 Hava
  • 1.53 WorldBuilder
  • 1.54 WSSERVER
  • 1.55 XP

  Komut listesi []

  yetenek [ ]

  Bir oyuncunun yeteneğini belirler.

  /yetenek [yetenekler]

  Yetenekler için yasal değerler:

  • Sessiz – Oynatıcılığın Sohbet Seçeneklerine İzin verir veya Reddeder.
  • WorldBuilder – Oynatıcılığın Bloklar Yerleştirme Yeteneğine İzin Ver veya Yeter.
  • Mayfly – Oyuncunun bağımsız olarak uçma yeteneğine izin verir veya reddeder.

  Bu komut, Education Edition özelliklerini etkinleştirmeyi gerektirir.

  her zaman gün []

  Günlük gece döngüsünün kilitlenmesi ve kilidini açar.

  /her zaman

  Setler /gamerule dodaylightcycle Yanlış ve 5000’e kadar set /zaman. Bu aynı Her zaman gün Oyun ayarlarında kaydırıcı. Komut ayrıca verilebilir: gündüz kilit.

  temizlemek [ ]

  Oyuncunun envanterini temizler.

  /temizlemek

  • Oyuncu Adı veya Hedef Seçici. Komutu yürüten oyuncuyu varsayılan olarak.
  • Geçerli Öğe Adı. Oyuncunun envanterindeki tüm öğeleri varsayılan olarak.
  • Belirtilirse, yalnızca bu veri değerine sahip öğeleri temizler.
  • temizlenecek maksimum öğe sayısı.

  klon []

  Kopyalar blokları bir yerden diğerine.

  /klon [maskMode] [klonemode] [tilename]

  Küpten Küpten Bloklar Başlangıç ​​ve bitişle tanımlanan varış noktasına kadar . MaskMode, hedef blokların nasıl işleneceğini tanımlar ve Clonemode kaynağın işlenmesini tanımlar. Maske modu filtreliyorsa, Tilename, filtrelemek için bloğu belirtir.

  MaskMode için yasal değerler:

  • Filtrelenmiş – Yalnızca Tilename eşleşen bloklar kopyalanır.
  • Maskeli-Yalnızca hava olmayan bloklar kopyalanır.
  • yer değiştirmek -Tüm bloklar gibi kopyalanır. Bu varsayılan.

  Clonemode için yasal değerler:

  • Kuvvet – Bölgeler çakışıyor olsa bile blokların zorlanması.
  • Taşı-Yalnızca hava dışı blokları hareket ettirin ve bunları hava bloklarıyla değiştirin. Filtreleme yapılırsa, bu sadece filtrelenmiş bloklar için geçerlidir.
  • normal – Blokları kaynak bölgeden zorlamayın veya hareket ettirmeyin. Bu varsayılan.

  Ayrıca bkz. /SetBlock ve /Dolgu komutları.

  bağlamak [ ]

  Oyun içi bir sunucuya bağlanır.

  /bağlamak

  • Not: URI, Kodun sohbette göründüğü gibi. Bunun bir hata olup olmadığı bilinmiyor.

  Deop []

  Bir veya daha fazla oyuncu için operatör durumunu iptal eder.

  Ayrıca bkz. Bu durumu verdiğiniz için.

  zorluk [ ]

  /zorluk int

  Değer int Huzurlu için ‘0’; Kolay için ‘1’; Normal için ‘2’; Sert için ‘3’;

  etki [ ]

  Bir oyuncunun durum etkisini verir veya kaldırır.

  /Effect [saniye: int] [amplifikatör: int] [hideParticles: bool]

  Büyülü []

  Büyülü Oyuncu (lar) tutulan eşya.

  /Enchant [seviye: int] /büyülü [seviye: int]

  Hedeflenen oyuncu (lar) ın tuttuğu öğeyi, belirli bir seviyede adı (veya numaralandırılmış). Belirli bir encha ntment için maksimum seviye atlanamaz.

  uygulamak [ ]

  /TestforBlock komutunda test edildiği gibi, başka bir blokla ilgili bir hedefe veya koşulla bağlantılı olabilecek bir komut yürütür.

  /yürütme /yürüt /yürüt

  Tüm örneklerdeki komut herhangi bir komut olabilir (kendiliğinden yürütme komutu dahil) ve hedeflenen oyuncu (lar)/varlıklara göre. Son iki örnekte, kiremit gösterimi, başlangıç ​​hedefinin konumuna göre kullanılır.

  Son varyant, algılama dizesi “algılama” a eşit olduğunda, komut yalnızca TestforBlock’a verilmiş gibi, eşleşirse yürütülür.

  doldurmak [ ]

  Bir bölgeyi belirli bir blokla doldurur

  /dolgu [döşeme: int] [OldBlockhandling]

  Tilename adlı blokla tanımlanan ve tanımlanan tüm küpü doldurur (isteğe bağlı olarak bir döşeme değeri belirtir). OldBlockhandling, bölgedeki mevcut blokların nasıl işleneceğini tanımlar.

  OldBlockhandling için yasal değerler:

  • Yok et – Tüm blokları, blokları ve içerikleri, acilat edilmemiş elmas kazma veya kürekle mayınlı gibi değiştirin.
  • Hollow – Yalnızca bölgenin dış kenarındaki blokları değiştirin. Tüm iç blokları çıkarılmış gibi düşürür ve bunları hava bloklarıyla değiştirir.
  • Tutun – Yalnızca dolgu bölgesindeki hava bloklarını belirtilen blokla değiştirin.
  • Anahat – Yalnızca bölgenin dış kenarını belirtilen blokla değiştirin. Tüm iç blokları olduğu gibi bırakın.
  • yer değiştirmek – Mevcut blokların düşmesiyle tüm blokları değiştirin. Bu varsayılan.

  Ayrıca bkz.

  işlev [ ]

  İlgili işlev dosyasında bulunan komutları çalıştırır.

  /işlev /işlev

  oyun modu [ ]

  Bir oyuncu için oyun kodu değiştirir.

  /gamemode [oynatıcı: hedef] /gamemode [Player: Hedef]

  ‘C’, ‘Yaratıcı’, ‘S’, ‘Hayatta Kalma’, ‘A’, ‘Macera’, ‘0’, ‘1’ veya ‘2’ kullanarak, hedeflenen oyuncunun oyun kodu değiştirebilir.

  Gamerule []

  Bir oyun kuralı değerini ayarlar veya sorgular.

  /gamerule /gamerule

  Tarafından belirtilen oyun tamircisinin değişimine alışkın kural. KeepInventory hariç tüm kurallar varsayılan olarak yanlış ayarlanır.

  İçin değerler kural :
  CommandBlockoutput Sohbette görünen komut bloğu çıktısını devre dışı bırakabilir.
  commandblockSenabled Bir dünyadaki tüm komut bloklarını devre dışı bırakabilir.
  dodaylightcycle Gündüze Geçiş’i devre dışı bırakabilir.
  Doentitydrops MOB olmayan enstitüden düşüşleri devre dışı bırakabilir.
  Dofiretick yangın yayılmasını ve doğal söndürmeyi devre dışı bırakabilir.
  doiMmediaterpawn Oyuncu ölümü üzerine mesaj kutusu seçeneklerini devre dışı bırakabilir.
  Oyuncu uykusuzluk zamanlayıcısını ve karşılık gelen fantom yumurtlamayı devre dışı bırakabilir.
  Domobloot mafya ölümünden damlaları devre dışı bırakabilir.
  Domobspawning çeteleri doğal olarak yumurtlamayı devre dışı bırakabilir.
  dotildrops Bloklar kırıldığında damlaları devre dışı bırakabilir.
  doweathercycle hava değişimini devre dışı bırakabilir.
  boğulma boğulma yaralanmasını devre dışı bırakabilir.
  düşüş hasarı düşme yaralanmasını devre dışı bırakabilir.
  yangın hasarı Yangın yaralanmasını devre dışı bırakabilir.
  FunctionCommandLimit Bir işlev mod dosyasından çalıştırılan komut sayısını sınırlayabilir.
  envanter tutmak Oyuncunun ölümden sonra envanterlerini düşürmemesine izin verebilir.
  maxcommandchainLength Zincirlenebilen komutblok sayısını sınırlayabilir.
  mobeting Çetelerin bloklarla veya düşürülmüş ürünlerle etkileşime girmesini önleyebilir.
  doğal regenerasyon Zamanla Oyuncu Sağlığı Yenilenmesini Devre Dışı Bırakabilir.
  pvp Diğer oyunculardan hasarı devre dışı bırakabilir.
  randomtickspeed Blok kenelerin oranını değiştirebilir,
  bitki büyümesini ve diğer zamanlanmış olayları etkiler.
  sendcommandfeedback Sohbette görünen oyuncu komut çıktısını devre dışı bırakabilir.
  showcoordinatlar Oynatıcılığın Koordinatlarının Yukarıda Sohbete İzin Verebilir.
  ShowdeathMessages Sohbette oyuncu ölüm detaylarının gösterilmesini devre dışı bırakabilir.
  tntexplodes Kontağı önleyebilir.

  vermek [ ]

  Hedeflenen bir oyuncu (lar) öğesi verin.

  /Ver [miktar: int] [veri: int] [Bileşenler: JSON]

  Hedeflenen oyuncu (lar) envanterine öğe ekler. Bir miktar belirleyerek aynı türden birden çok öğe verilebilir ve isteğe bağlı veri bağımsız değişkenini sağlayarak öğenin bazı özellikleri değiştirilebilir. Bu komut aracılığıyla öğelere CanPlaceon ve Candestroy veri etiketlerini de ekleyebilirsiniz.

  yardım [ ]

  Komutlarla ilgili yardımı görüntüler.

  Belirli bir komutla ilgili yardımı listeler. 0’da.16.0 Bu metin oldukça kısa (veya eksik).

  /yardım [sayfa: int]

  İsteğe bağlı olarak yazma /yardım, bir sayı komut listesi verir. 3 gibi bir sayı ile üçüncü yardım sayfasını gösterir.

  Geçişli Dünya []

  Bir dünyanın değişmez durumunu belirler.

  /INGUTUBILEWORLD

  Bir dünyadaki her oyuncu için blok yerleştirme yeteneği ayarlar. Bu komut, Education Edition özelliklerini etkinleştirmeyi gerektirir.

  öldürmek [ ]

  Bir oyuncuyu veya bir varlığı öldürür (veya kaldırır).

  /Öldürme [Hedef: Hedef]

  Tartışmadan oyuncunun kendisini öldürür. Bir oyuncunun adını kullanmak o oyuncuyu öldürür ve /@e [type = creeper] yüklü parçalardaki tüm sürüngenleri kaldırır. Yumurtlamak için varlıklara bakın /çağırın.

  liste [ ]

  Mevcut oyunun tüm çevrimiçi oyuncularını listeler ve izin verilen maksimum oyuncular.

  En yakın seçilen yapıyı bulur.

  /bul

  .

  Ben [ ]

  Sohbette özel mesajı görüntüler

  .

  Mikser []

  Mikser etkileşim kontrolü

  /mikser /mikser /mikser

  LiveStreaming Minecraft Oturumları için Microsoft’un (eski Beams’s) mikser uygulamasıyla birlikte kullanılır.

  Mobevent []

  Mob etkinliklerinin çalışmasına izin verildiğini kontrol eder

  /mobilent

  Etkinlik için yasal değerler:

  • .
  • .
  • Minecraft: Wandering_trader_event – Gezici Tüccarın Yumurtlamalarını Etkinleştirir veya Devre Dışı Bırakır.

  OP []

  Bir veya birkaç oyuncuya operatör statüsü verir

  Bu durumu iptal eden bkz.

  parçacık []

  Bir parçacık yayıcı yaratır.

  /parçacık

  İçin değerler parçacık :
  test_biezercurve
  test_bounce
  test_catmulrromcurve
  test_combocurve
  Test_highrestation
  test_linearcurve
  Test_mule
  test_smoke_puff
  test_sphere
  test_spiral
  test_watertest

  sesi Oynat [ ]

  Yerleşik bir ses oynar.

  /sesi Oynat

  İçin değerler ses :
  ortam.hava durumu.yıldırım.darbe
  ortam.hava durumu.yağmur
  ortam.hava durumu.gök gürültüsü
  zırh.Equip_chain
  zırh.Equip_diamond
  .Equip_generic
  zırh.Equip_gold
  zırh.Donanım
  zırh.Equip_leather
  .etkinleştirmek
  işaret.ortam
  işaret.devre dışı bırakmak
  işaret.güç
  engellemek.bambu.kırmak
  engellemek.bambu.düşmek
  engellemek.bambu.vurmak
  engellemek.bambu.yer
  engellemek.bambu.adım
  engellemek.Bamboo_sapling.kırmak
  engellemek.Bamboo_sapling.yer
  engellemek.varil.kapalı
  engellemek.varil.açık
  engellemek.zil.vurmak
  .kamp ateşi.çatlak
  engellemek.koro.ölüm
  engellemek..büyümek
  engellemek.organik gübre.boş
  engellemek.organik gübre.doldurmak
  engellemek.organik gübre.Fill_success
  engellemek.organik gübre.
  .End_portal.yumurtlamak
  engellemek.end_portal_frame.doldurmak
  engellemek.false_permissions
  engellemek.öğütme taşı.kullanmak
  engellemek.Itemsframe.öğe eklemek
  engellemek.Itemsframe.kırmak
  engellemek..yer
  engellemek.Itemsframe.
  engellemek.Itemsframe.rotate_item
  engellemek.Fener.kırmak
  engellemek.Fener.düşmek
  engellemek.Fener.vurmak
  .Fener.yer
  engellemek.Fener.adım
  engellemek.iskele.kırmak
  engellemek.iskele.tırmanmak
  engellemek.iskele.düşmek
  engellemek.iskele.vurmak
  engellemek.iskele.
  engellemek.iskele.adım
  engellemek.sweet_berry_bush.kırmak
  .sweet_berry_bush.acıtmak
  engellemek.sweet_berry_bush.seçmek
  engellemek.sweet_berry_bush.yer
  engellemek.Turtle_EGG.kırmak
  engellemek.Turtle_EGG.çatırtı
  engellemek.Turtle_EGG.düşürmek
  şişe.Ejderha nefesi
  kabarcık.aşağı
  kabarcık.Downside
  kabarcık.pop
  kabarcık.yukarı
  kabarcık.upinside
  Kova.boş_ balığı
  Kova.
  Kova.boş_lu su
  Kova.Fill_fish
  .Fill_lava
  Kova.Dolum suyu
  kamera.fotoğraf çek
  kazan.eklenti
  kazan.
  kazan.cleanbanner
  kazan.dyearmor
  kazan.patlamak
  kazan.dolgu
  kazan.Dolum suyu
  kazan.taklit
  kazan.su almak
  boru.etkinleştirmek
  boru.
  .saldırı
  boru.devre dışı bırakmak
  boru.kısa
  tatar yayı.Yükleniyor.orta
  tatar yayı.Yükleniyor.başlangıç
  tatar yayı.hızlı şarj.son
  tatar yayı..orta
  tatar yayı.hızlı şarj.başlangıç
  tatar yayı.film çekmek
  zarar.sonbahar
  zarar.düşman
  zarar.dikenler
  .bez
  kazmak.çimen
  kazmak.çakıl
  kazmak.kum
  kazmak.kar
  kazmak.taş
  kazmak.odun
  elytra.döngü
  düşmek.örs
  düşmek.bez
  düşmek.Yumurta
  düşmek.çimen
  düşmek.çakıl
  .merdiven
  .kum
  düşmek.sümük
  düşmek.kar
  düşmek.taş
  düşmek.
  ateş.ateş
  ateş.tutuşturmak
  havai fişek.büyük patlama
  havai fişek.büyük_blast
  havai fişek.öğle yemeği
  havai fişek.film çekmek
  havai fişek.pırıltı
  oyun.oyuncu..Hasar yok
  oyun.oyuncu.saldırı.güçlü
  oyun.oyuncu.ölmek
  oyun.oyuncu.acıtmak
  vurmak.örs
  vurmak.bez
  vurmak.çimen
  vurmak.çakıl
  vurmak.merdiven
  vurmak.kum
  vurmak.sümük
  vurmak.kar
  vurmak.taş
  vurmak.odun
  öğe.kitap.koymak
  öğe.kalkan.engellemek
  öğe.trident.vurmak
  öğe.trident.hit_ground
  öğe..geri dönmek
  öğe.trident.Riptide_1
  öğe.trident.Riptide_2
  .trident.
  öğe.trident.fırlatmak
  öğe.trident.
  zıplamak.
  zıplamak.bez
  zıplamak.çimen
  zıplamak.çakıl
  zıplamak.merdiven
  zıplamak.metal
  zıplamak.kum
  zıplamak.sümük
  .kar
  zıplamak.taş
  zıplamak.odun
  kara.örs
  kara.bez
  kara.çimen
  kara.çakıl
  kara.merdiven
  kara.kum
  kara.sümük
  .kar
  kara.taş
  kara.odun
  taslak.kırmak
  taslak.yer
  sıvı.lav
  sıvı.lavapop
  sıvı.su
  Minecart.temel
  Minecart.içeri
  mafya.Armor_stand.kırmak
  mafya.Armor_stand.vurmak
  mafya.Armor_stand.kara
  mafya..yer
  mafya.saldırı
  mafya.yarasa.ölüm
  mafya..acıtmak
  mafya.yarasa.Boşta
  mafya.yarasa.çıkarmak
  mafya.alevlendirmek.ortam
  mafya.alevlendirmek.nefes almak
  mafya.alevlendirmek.ölüm
  mafya..vurmak
  mafya.alevlendirmek.film çekmek
  mafya.kedi.yemek yemek
  mafya.kedi.tıslamak
  mafya.kedi.vurmak
  mafya.kedi.miyav
  mafya.kedi.mırıldanmak
  .kedi.
  mafya.kedi.
  mafya.tavuk.acıtmak
  mafya.tavuk.plop
  mafya.tavuk.söylemek
  mafya.tavuk.adım
  .inek.acıtmak
  mafya.inek.süt
  mafya.inek.söylemek
  mafya.inek.adım
  mafya.sarmaşık.ölüm
  mafya.sarmaşık.söylemek
  mafya.Yunus.saldırı
  mafya.Yunus.üfleme deliği
  mafya.Yunus.ölüm
  mafya.Yunus.yemek yemek
  mafya.Yunus.acıtmak
  mafya..Boşta
  mafya.Yunus.Idle_water
  mafya.Yunus.
  mafya.Yunus.sıçrama
  mafya.Yunus.yüzmek
  mafya.boğuldu.
  mafya.boğuldu.Death_water
  mafya.boğuldu.acıtmak
  mafya.boğuldu.Hurt_water
  mafya.boğuldu.söylemek
  mafya.boğuldu.Say_water
  mafya.boğuldu.adım
  mafya..küfür
  mafya.yaşlı.ölüm
  mafya.yaşlı.vurmak
  mafya.yaşlı.Boşta
  mafya.ender Ejderha.ölüm
  mafya.ender Ejderha.kapak
  mafya..hırlamak
  mafya.ender Ejderha.vurmak
  mafya.Enderen.ölüm
  mafya.Enderen.vurmak
  mafya.Enderen.Boşta
  mafya.Enderen.portal
  mafya.Enderen.bağırmak
  mafya.Enderen.dik dik dikmek
  mafya.endermit.vurmak
  mafya.endermit.öldürmek
  mafya.endermit.söylemek
  mafya.endermit.adım
  mafya.EVOCTION_FANGS.saldırı
  mafya.Evation_illager.ortam
  mafya.Evation_illager.hece kökü
  mafya.Evation_illager.ölüm
  mafya.Evation_illager.acıtmak
  mafya.Evation_illager.
  mafya.Evation_illager.prepare_summon
  mafya.Evation_illager.
  mafya.balık.flop
  mafya.balık.
  mafya.balık.adım
  mafya.horoz.şefkate_scream
  mafya.horoz.şarj
  mafya.horoz.ölüm
  mafya.horoz.ateş topu
  mafya.horoz.inilti
  mafya.horoz.bağırmak
  .Muhafız.ortam
  mafya.Muhafız.atat_loop
  mafya.Muhafız.ölüm
  mafya.Muhafız.flop
  mafya.Muhafız.vurmak
  mafya.Muhafız.Land_death
  mafya.Muhafız.Land_hit
  mafya..Land_idle
  mafya.atış.sinirli
  mafya.atış.zırh
  mafya.atış.nefes almak
  mafya.atış.ölüm
  mafya.atış.eşek.sinirli
  mafya.atış.eşek.ölüm
  mafya..eşek.vurmak
  mafya.atış.eşek.Boşta
  mafya.atış.yemek yemek
  .atış.dörtnala
  mafya.atış.vurmak
  mafya.atış.Boşta
  mafya..zıplamak
  mafya.atış.kara
  mafya.atış.deri
  mafya.atış.iskelet.ölüm
  mafya.atış.iskelet.vurmak
  mafya..iskelet.Boşta
  mafya.atış.yumuşak
  mafya.atış.odun
  mafya.atış.zombi.ölüm
  mafya.atış.zombi.vurmak
  mafya.atış.zombi.Boşta
  mafya.kabuk.ortam
  mafya.kabuk.ölüm
  mafya.kabuk.acıtmak
  .kabuk.adım
  mafya.illusion_illager.ortam
  mafya..ölüm
  mafya.Demir Golem.
  mafya.Demir Golem.söylemek
  mafya.Demir Golem.
  mafya.Demir Golem.yürümek
  mafya.lama.sinirli
  mafya.lama.ölüm
  mafya.lama.yemek yemek
  mafya.lama.acıtmak
  mafya.lama.Boşta
  mafya.lama.tükürmek
  mafya.lama.adım
  mafya.lama.yağma
  mafya.mağma küpü.büyük
  mafya.mağma küpü.
  mafya.mağma küpü.küçük
  mafya.ocak.ölüm
  mafya.ocak.Boşta
  mafya.panda.ısırmak
  mafya.panda.cant_breed
  mafya.panda.ölüm
  mafya.panda.yemek yemek
  mafya.panda.acıtmak
  mafya.panda.Boşta
  mafya.panda.Boşta.saldırgan
  mafya.panda.Boşta.endişeli
  mafya.panda.presneze
  mafya.panda.hapşırma
  mafya.panda.adım
  mafya.Panda_baby.Boşta
  mafya.papağan.
  mafya.papağan.yemek yemek
  mafya.papağan.uçmak
  .papağan.acıtmak
  mafya.papağan.Boşta
  mafya.papağan.adım
  .fantom.ısırmak
  mafya.fantom.ölüm
  mafya.fantom.acıtmak
  mafya.fantom.Boşta
  mafya.fantom.baskın
  mafya.domuz.artırmak
  mafya.domuz.ölüm
  mafya.domuz.söylemek
  .domuz.adım
  mafya.çiğneme.ölüm
  mafya.çiğneme.acıtmak
  mafya.çiğneme.Boşta
  mafya.kutup ayısı.ölüm
  mafya.kutup ayısı.acıtmak
  mafya.kutup ayısı.
  mafya.kutup ayısı.adım
  mafya.kutup ayısı.uyarı
  mafya.Polarbear_baby.Boşta
  mafya.tavşan.ölüm
  mafya.tavşan.atlama
  mafya.tavşan.acıtmak
  mafya.tavşan.
  mafya.Ravager.ortam
  mafya.Ravager.ısırmak
  mafya.Ravager.ölüm
  mafya.Ravager.acıtmak
  mafya.Ravager.kükreme
  mafya.Ravager.adım
  mafya.Ravager.
  mafya.koyun.söylemek
  mafya.koyun.kırpmak
  mafya.koyun.adım
  mafya.shulker.ortam
  mafya.shulker.mermi.vurmak
  mafya.shulker.kapalı
  mafya.shulker.kapalı.acıtmak
  mafya.shulker.ölüm
  mafya.shulker.acıtmak
  mafya.shulker.açık
  mafya..film çekmek
  mafya.shulker.ışınlamak
  mafya.gümüş balığı.vurmak
  mafya.gümüş balığı.
  mafya.gümüş balığı.
  mafya.gümüş balığı.adım
  mafya.iskelet.ölüm
  mafya..acıtmak
  mafya.iskelet.söylemek
  mafya.iskelet.adım
  mafya.sümük.saldırı
  mafya..büyük
  mafya.sümük.ölüm
  mafya.sümük.acıtmak
  mafya.sümük.zıplamak
  mafya.sümük.küçük
  mafya.sümük.ezmek
  mafya.kargaşa.
  mafya.kargaşa.acıtmak
  mafya.kargaşa.film çekmek
  mafya.örümcek.ölüm
  mafya.örümcek.söylemek
  mafya.örümcek.adım
  mafya.kalamar.
  mafya.kalamar.ölüm
  mafya.kalamar.acıtmak
  mafya.başıboş sapma.ortam
  mafya..ölüm
  mafya.başıboş sapma.acıtmak
  .başıboş sapma.adım
  mafya.kaplumbağa.ortam
  mafya.kaplumbağa.ölüm
  mafya.kaplumbağa.acıtmak
  mafya.kaplumbağa.adım
  mafya.kaplumbağa.yüzmek
  mafya.Turtle_baby.doğmak
  .Turtle_baby.ölüm
  mafya.Turtle_baby.acıtmak
  mafya.Turtle_baby.adım
  mafya.canını sıkmak.ortam
  mafya.canını sıkmak.şarj
  mafya.canını sıkmak.ölüm
  .canını sıkmak.acıtmak
  mafya..ölüm
  mafya.köylü.pazarlık etmek
  mafya.köylü.vurmak
  mafya.köylü.Boşta
  mafya.köylü.HAYIR
  mafya.köylü.Evet
  mafya.hakkını koruyan.ölüm
  mafya.hakkını koruyan.acıtmak
  mafya.hakkını koruyan.Boşta
  mafya.cadı.ortam
  mafya.cadı.ölüm
  mafya.cadı.içmek
  mafya.cadı.acıtmak
  mafya.cadı.fırlatmak
  mafya.solmak.ortam
  mafya.solmak.Break_block
  mafya.solmak.ölüm
  mafya.solmak.acıtmak
  mafya.solmak.film çekmek
  mafya.solmak.yumurtlamak
  mafya.kurt.havlamak
  mafya.kurt.ölüm
  mafya.kurt.hırlamak
  mafya.kurt.acıtmak
  mafya.kurt.nefes nefese
  mafya.kurt.sallamak
  mafya.kurt.adım
  mafya.kurt.sızlanmak
  mafya.zombi.converted_to_drowned
  mafya.zombi.ölüm
  mafya.zombi.acıtmak
  mafya.zombi.çare
  mafya.zombi.söylemek
  mafya.zombi.adım
  mafya.zombi.açık
  mafya.zombi.odun
  mafya.zombi.ahşap
  mafya.Zombie_villager.ölüm
  mafya.Zombie_villager.acıtmak
  mafya.Zombie_villager.söylemek
  mafya.zombiepig.zpig
  mafya.zombiepig.zpigangry
  mafya.zombiepig.zpigdeath
  mafya.zombiepig.zpighurt
  müzik.oyun
  müzik.oyun.yaratıcı
  müzik.oyun.kredi
  müzik.oyun.son
  müzik.oyun.endboss
  müzik.oyun.daha
  müzik.Menü
  Not.bas
  Not.basestack
  Not.BD
  Not.arp
  Not.şapka
  Not.pling
  Not.trampet
  portal.portal
  portal.seyahat
  portal.tetiklemek
  yağma.korna
  rastgele.Anvil_break
  rastgele.Anvil_land
  rastgele.Anvil_use
  rastgele.yay
  rastgele.bowhit
  rastgele.kırmak
  rastgele.geğirmek
  rastgele.göğüslü
  rastgele.göğüslü
  rastgele.tıklamak
  rastgele.Door_close
  rastgele.kapı açık
  rastgele.içmek
  rastgele.yemek yemek
  rastgele.enterchestcliped
  rastgele.enterchestopen
  rastgele.patlamak
  rastgele.fizz
  rastgele.sigorta
  rastgele.bardak
  rastgele.acıtmak
  rastgele.Seviye atlamak
  rastgele.kürek
  rastgele.pop
  rastgele.Pop2
  rastgele.iksir.demlenmiş
  rastgele.shulker kutusu
  rastgele.shulkerbboxopen
  rastgele.sıçrama
  rastgele.yüzmek
  rastgele.kızarmış ekmek
  rastgele.totem
  kayıt.11
  kayıt.13
  kayıt.bloklar
  kayıt.kedi
  kayıt.cıvıldamak
  kayıt.uzak
  kayıt.alışveriş merkezi
  kayıt.Mellohi
  kayıt.keçi
  kayıt.sıyırma
  kayıt.Beklemek
  kayıt.koğuş
  adım.örs
  adım.bez
  adım.çimen
  adım.çakıl
  adım.merdiven
  adım.kum
  adım.sümük
  adım.kar
  adım.taş
  adım.odun
  fayans.piston.içinde
  fayans.piston.dışarı
  UI.cartografy_table.Take_result
  UI.tezgâh.Take_result
  UI.taşlama.Take_result
  kullanmak.örs
  kullanmak.bez
  kullanmak.çimen
  kullanmak.çakıl
  kullanmak.merdiven
  kullanmak.kum
  kullanmak.sümük
  kullanmak.kar
  kullanmak.taş
  kullanmak.odun
  VR.kekemelik

  Tekrar yükle [ ]

  Tüm davranış paketlerinden tüm işlev dosyalarını yeniden yükler.

  /Tekrar yükle

  replaceTem []

  Envanter öğelerini değiştirir.

  /repwayItem [miktar: int] [veri: int] /replaceItem [miktar: int] [Veri: int]

  İçin tek geçerli slotType engellemek yuva mı.konteyner . Geçerli engellemek Kaplar sandıklar, fırınlar, dağıtıcılar, damlalar, hoppers ve demleme standları.

  İçin geçerli slottypes sicim :
  yuva.silah.ön el (oyuncunun kullandığı/tuttuğu envanter öğesini değiştirir.)
  yuva.silah.müstehcen
  yuva.Hotbar (Hotbar’da gösterilen oyuncu envanter öğesini değiştirir.)
  yuva.envanter
  yuva.zırh.KAFA
  yuva.zırh.göğüs
  yuva.zırh.ayak
  yuva.zırh.bacaklar
  yuva.en son
  yuva.sele
  yuva.Zırh (At Zırhı)
  yuva.Göğüs (eşek veya katır tarafından taşınan göğüs)

  Slotid parametresi sıfır tabanlıdır. Örneğin, oyuncu envanterinin 36 yuvası 0 ila 35 numaralı.

  söylemek [ ]

  Tüm oyunculara bir şey söylüyor.

  Ayrıca belirli oyuncu (lar) ı ele almak için bkz.

  Skorbord []

  Çeşitli hedefler için parçalar ve görüntü puanları.

  /skorbord hedefleri kukla ekle [displayName: String] /skorbord hedefleri kaldırıldı /skorbord hedefleri listesi /skorbord hedefleri setdisplay [Amaç: String] [Yükselen | Azalan] /Skorbord Hedefleri SetDisplay Belowname [Objective: String] /Skorbord Oyuncuları Listesi [Playername: Hedef] /Skorbord Oyuncuları Sıfırlama [Nesnel: String] /Skorbord Oyuncuları Test [Max: Wildcard Int] /Scorboard Oyuncular rastgele < max: int>/Skorbord Oyuncuları /Skorbord Oyuncuları Operasyonları

  setmaxplayers []

  Mevcut oyun oturumu için maksimum oyuncu sayısını ayarlar. Maksimum oyuncu 30’a kadar.

  /setmaxplayers

  setblock []

  Belirli bir konumda tek bir bloğu değiştirir.

  /setBlock [Tiledata: int] [OldBlockhandling]

  Bloğu, OldBlockHandling’in aşağıdaki değerlerine göre değiştirir:

  • Yok et – Yeni bloğu yerleştirmeden önce orijinal bloğu oyuncu tarafından yapılmış gibi yok eder
  • Tutun – hava bloklarını yalnızca yeni blokla değiştirir
  • yer değiştirmek – Eski blokla ilgili olarak değiştirilir. Blok veya içerik düşürme yok. Bu varsayılan

  Ayrıca bkz.

  setworldspawn []

  Dünyayı ortaya çıkarır

  /setworldspawn [Spawnpoint: x y z]

  Dünyaların yumurtlama noktasını verilen pozisyona getirir. Pozisyon verilmezse, verilen oyuncuların geçerli pozisyonuna varsayılan olarak. Yumurtlama noktasını başarıyla ayarladıktan sonra, pusula şimdi bu noktaya işaret ediyor.

  Spawnpoint []

  Hedeflenen oyuncu (lar) için yumurtlama noktasını ayarlar

  /Spawnpoint [Player: Hedef] [Spawnpos: X Y Z]

  Bir oyuncunun yumurtlama noktasını verilen pozisyona ayarlar. Mevcut oyuncuya ve mevcut pozisyona varsayılan olarak verilmiyorsa. Pusulayı etkilemez.

  Spreadplayers []

  Varlıkları bir yarıçap içindeki rastgele yerlere ışınlar

  /forma oyuncusu

  durak []

  Şu anda çalan bir sesi durduruyor.

  /stopsound [ses: dize]

  çağırma []

  Herhangi bir pozisyonda bir varlık oluşturur.

  /çağırma

  Adı verilen pozisyonda adlandırılmış varlığı ortaya çıkarır. BEN.e. /çağırma mantarlı ~ ~ ~ . Konumun belirtilmesi gerektiğini unutmayın. Varlıkları Çıkarmak İçin Bak /Öldür.

  etiket [ ]

  Varlıklarda depolanan etiketleri yönetir.

  /etiket ekle | Kaldır /Etiket Listesi

  Özel efektlere ulaşmak için bir varlığın özelliklerini değiştirin. Tek bir çeteden yetenek eklemek veya tasarlanmış sınırlamaları kaldırmak için kullanılabilir.

  söylemek [ ]

  Bir veya daha fazla oyuncuya özel bir mesaj gönderir.

  Sadece hedeflenen oyuncu (lar) mesajı alacak. Komut olarak kısaltılabilir msg veya /w. Ayrıca bakınız /Mesajın herkes için olup olmadığını söyle.

  Tellraw []

  Oyunculara JSON mesajı gönderir

  /Tellraw

  Renkli yazı tipi efektleri olan oyuncuya mesaj göndermek için kullanılır.

  için test [ ]

  Bir varlığın varlığı için testler

  /için test

  Koordinatları belirten bir hedef seçici ile kullanıldığında, hareket sensörü olarak kullanılabilir.

  TestforBlock []

  Bir bloğun belirli bir yerde olup olmadığını test eder

  /testforblock [datavalue: int]

  Verilen konumun verilen bloğa sahip olup olmadığını kontrol eder. Sohbet penceresindeki metinler aracılığıyla raporlar.

  TestforBlocks []

  /TestForBlocks [Mod]

  Başlangıç ​​ve son bağımsız değişkenler . Mod için yasal değerler:

  • Tümü – Her blok maç toplamının bir parçası olmak için eşleşmelidir. Bu varsayılan.
  • Maskeli – Kaynak bölgedeki hava blokları varış noktasında göz ardı edilir.

  Başarılı bir maç, eşleşen blok sayısını listeleyecektir. Eşleşecek bölge örtüşebilir, ancak çok büyük olmamalı.

  TickingArea []

  İçlerinde herhangi bir oyuncu olmadan güncelleme yapan alanlar ekler. Bir dünyada en fazla 8 olabilir. Yapılabilecek maksimum alan 8×8 parçadır.

  /tickingarea ekle [name: string] /tickingarea daire ekle [name: string] /tickingarea kaldır /tickingarea kale /tickingarea remove_all /tickingarea listesi [tüm boyutlar]

  zaman [ ]

  Dünyanın oyun zamanını değiştirir veya sorgular.

  /zaman ekleme /zaman sorgusu /zaman seti /zaman seti

  Minecraft’ta tam bir gün 24000 keneye eşittir, yaklaşık 20 dakika gerçek zamanlı. Bir gün 1000’de başlar ve gece 13000’de başlar. Sorgulama Günü tüm günleri ifade ettiğinde, gündüz mevcut günün gametick’lerini ifade eder ve Gametime, mevcut oyun başladığından beri toplam gameticks miktarını ifade eder.

  başlık [ ]

  Oyuncuların üzerindeki oyuncu cihazına bir mesaj görüntüleyin.

  /başlık

  Sohbette görünmüyor. Bir film başlığına benzer özel efekt.

  Titleraw []

  JSON mesajlarıyla ekran başlıklarını görüntüler.

  /Titleraw Başlığı | Altyazı | Actionbar

  Sohbette görünmüyor. Renkli yazı tipi efektleri olan bir film başlığına benzer özel efekt.

  Toggledownfall []

  Düşüş olup olmadığı değişti.

  /Toggledownfall

  Yağmur yağarsa veya karlar olursa, bunu yapmayı bırakır ve tersi.

  TP []

  Bir varlığı belirli bir koordinat için ışınlar.

  /tp /tp [y-rot: int] [x-rot: int] /tp /tp [y-rot: int] [x-rot: int]

  Oyuncuyu veya belirli bir kurban oyuncusunu belirtilen hedefe ışınlar. Ayrıca oyuncuyu döndürür. Bu komut, hedef koordinatları göstermenin ilginç yan etkisine sahiptir, böylece A /TP ~ ~ ~ ~ ~ ~. Komut ayrıca şu şekilde dile getirilebilir /Teleport.

  video akışı [ ]

  Bir video akışı göndermek için WebSocket sunucusuna bağlanma girişimleri.

  /video akışı

  VideoStreamAction []

  Videoster ile ilgili bir eylem gerçekleştirir.

  /VideoStreamAction Yok | Kapat

  hava durumu [ ]

  Mevcut havayı belirli bir süre için ayarlar.

  /hava durumu [süre: int]

  Hava Türünü Temizle, Yağmur veya Gök Gürültüsü. Yağmur soğuk bir biyomda kar haline gelir. Süre, eğer ayarlanmazsa, 6000 ila 13000 gameticks arasında rastgele.

  WorldBuilder []

  Bir arayanın dünya inşaatçısı staus’u değiştirin.

  /WorldBuilder

  Bireysel bir oyuncunun, oyuncunun bloklar yerleştirme yeteneğini değiştirme seçeneğini sağlar. Bu komut, Education Edition özelliklerini etkinleştirmeyi gerektirir.

  WSServer []

  Bir otomasyon sunucusuna bağlanır (yalnızca geliştirici kullanımı).

  /wsserver

  Bilinmeyen kullanım, sadece geliştiriciler tarafından kullanıldığı bildirildi. Bilinmeyen bir protokol kullanarak bir WebSocket sunucusuna bağlanır.

  XP []

  Hedeflenen oyuncuya deneyim ekler.

  /xp /xp l

  İlk varyantlarda, hedeflenen oyuncuya deneyim miktarını ekler. Oyuncu L’yi miktardan sonra eklerse, sadece deneyim puanları yerine seviye ekler.

  En sevdiğim komut bloğu komutlarım

  lisans

  Panda_creeper12

  Panda_creeper12 tarafından takip edin

  İki demir kapıyı aynı anda nasıl açılır

  Minecraft haritası nasıl indirilir

  Minecraft'ta modern evler yapmak için ipuçları: dış cepheye

  Bu Ible size en sevdiğim tüm Minecraft komut bloğu komutlarını anlatacak.

  İpucu Ekle Soru Yorumu İndir

  1. Adım: Komut Bloğu

  Tamam bu verildi. Önce bir komut bloğu alın: /Minecraft ver: command_block

  İpucu Ekle Soru Yorumu İndir

  2. Adım: Başlık Komutu

  Tamam bu gerçekten harika

  Başlık komutu, resimde gösterildiği gibi ekrandaki metni görüntüler.

  Başlık komutunun çok fazla varyasyonu var, bu yüzden sizi her seferinde birerden geçireceğim.

  Önce temel komut: Title @A Başlık Bu temeldir Metni beyaz renkte ve temel Minecraft yazı tipinde görüntüleyecek.

  Şimdi biraz renk ekleyeceğiz: başlık @a başlık bu metni kırmızı renkte ve temel minecraft yazı tipinde görüntüleyecek.

  Şimdi cesur veya italik veya her ikisini de ekleyebiliriz: Başlık @A Başlık Bu, metni kırmızı renkte görüntüler ve kalın. “Kalın” kelimesini italik ile değiştirebilir veya sadece ekleyebilirsiniz ,İtalik: Doğru Son kıvırcık braketten hemen önce, hem cesur hem de italik yapmak için.

  böylece başlık komutunu tamamlar.

  İpucu Ekle Soru Yorumu İndir

  Adım 3: Kill Command

  Öldürme Komutu, İşkence Komutlarının Çizgisini Başlar>)

  @a öldür Her oyuncuyu öldürür

  @R öldür rastgele bir oyuncuyu öldürür

  @p öldür En yakın oyuncuyu öldürür

  @e öldür Tüm varlıkları öldürür

  İpucu Ekle Soru Yorumu İndir

  4. Adım: Çağırma Komutu

  .

  Giant’ı Çağır

  Villagergolem’i Çağırın

  Enderdragon’u çağırmak

  Atlar biraz daha fazla zekalı, bu yüzden bir YouTube videosu aramayı öneririm.

  İpucu Ekle Soru Yorumu İndir

  Adım 5: Komuta Temizle

  net komut, envanterinin tüm veya başka bir oyuncusunu temizleyecektir.

  clear @p Closet Player envanterini temizler

  clear @R rastgele oyuncu envanterini temizler

  Clear @a Her oyuncu envanterini temizler

  İpucu Ekle Soru Yorumu İndir

  Adım 6: Bu tüm insanlar

  Tamam bu benim en sevdiğim Minecraft komut bloğu komutları! Lütfen FAV, abone olun ve yorumlarda bana en sevdiğiniz komutu söyleyin!

  İpucu Ekle Soru Yorumu İndir

  Paylaşan ilk kişi olmak

  Bu projeyi yaptın mı? Bizimle paylaş!